Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

"Na ludowo zaśpiewajmy" 2015