Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

"Sieciaki " - Teatrzyk z fundacji "Grupa T"