Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

"Tacy Sami w szkole i na podwórku" - konkurs plastyczny