Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 


" Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia "


Aktualności

Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”


Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”

 

 We wrześniu br. nasza szkoła przystąpiła do udziału w programie edukacyjno – profilaktycznym „ Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”.  W części jest on kontynuacją zadań podejmowanych w projekcie „ Z Pyrkiem bezpieczniej”. Program ten ma również na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Został opracowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz KO w Poznaniu.

Program wyznacza kierunki działania wielkopolskiej Policji w szkołach podstawowych w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i zakłada stałą współpracę.

W naszej szkole koordynatorem programu jest pedagog szkolny, p. Aleksandra Pater, która ściśle współpracuje z p. sierżant sztabową  Esterą Bartol z Komisariatu Policji w Trzciance.

W dniu dzisiejszym 17.10.2014r. odbyło się pierwsze z czterech planowanych spotkanie Pani sierżant z uczniami naszej szkoły. Pani sierżant przedstawiła uczniom zagrożenia w ruchu drogowym jakie mogą spotkać ich w drodze do szkoły i  z powrotem. Przypomniała o zasadach korzystania z rowerów i o elementach podnoszących bezpieczeństwo w jakie powinien być wyposażony rowerzysta i rower. Szczególną uwagę zwróciła na odblaski i kamizelki dzięki którym jesteśmy widoczniejsi dla innych uczestników ruchu drogowego. W związku z rozporządzeniem zobowiązującym pieszych poruszających się w terenie niezabudowanym do posiadania odblasków, uczniom , którzy dojeżdżają do szkoły p. sierżant rozdała opaski odblaskowe co sprawiło dzieciom ogromną radość. Następnie przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w życiu codziennym tzn. aby nie wpuszczać do domów osób obcych pod nieobecność rodziców, nie wsiadać do samochodów ludzi nieznanych oraz aby nie przyjmować od nieznajomych żadnego pożywienia i słodyczy. Zawsze informować rodziców gdzie wychodzimy i kiedy wrócimy. Dzieci mogły zadawać pytania, na które p. Estera chętnie odpowiadała. Za ciekawą i pouczającą pogadankę dzieci podziękowały p. Bartol gromkimi brawami.

                                                                                                           A. Pater

« powrót