Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 


" Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia "


Aktualności

Braliśmy udział w Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej

We wtorek 31.05.2016 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w składzie: Hanna Kita – przewodnicząca, Wiktoria Kita – zastępca oraz Wiktor Bielecki – skarbnik wraz z opiekunem p. Jolantą Malicką udali się do trzcianeckiego Ratusza, gdzie odbyła się Dziecięca Sesja Rady Miejskiej. Mieliśmy dokonać wyboru inwestycji, która zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Po otwarciu sesji przez przewodniczącego i przedstawieniu porządku obrad, wszyscy złożyliśmy ślubowanie. Następnie zapoznano nas z prezentacją multimedialną na temat „Budowy skateparku, lodowiska syntetycznego, crossowego toru rowerowego oraz innych form spędzania wolnego czasu". W trakcie dyskusji my wraz z przedstawicielami pozostałych szkół gminy Trzcianka szeroko omawialiśmy wszystkie poddane pod dyskusje tematy. Ale nie skupialiśmy się tylko na tym. Podawaliśmy również swoje propozycje, m.in. zwróciliśmy uwagę na potrzebę budowy sali gimnastycznej przy naszej szkole. Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Joachimiak zanotował naszą propozycję i obiecał, że przekaże ją panu burmistrzowi oraz dopilnuje, aby znalazła się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na kolejne lata. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że w najbliższych latach w naszej szkole zostanie przeprowadzona termomodernizacja, w wyniku której budynek stanie się bardziej przyjemny. Obrady w sali sesyjnej zakończyły się głosowaniem, w wyniku którego w 2017 r. zostanie zbudowane lodowisko syntetyczne. Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Edward Joachimiak oraz zastępczyni burmistrza Grażyna Zozula podziękowali nam za przyjęcie zaproszenia, świetne przygotowanie oraz za niezwykle cenne uwagi.

Hanna Kita

Zapraszamy do galerii. Niektóre zdjecia pochodzą ze strony internetowej Urzędu Miasta w Trzciance.

« powrót