Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 


" Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia "


Aktualności

Podpisaliśmy Pakt Przeciwko Przemocy Rówieśniczej

Dnia 16.11 br. przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w II Powiatowym Przeglądzie Szkolnych Form Profilaktycznych w ramach 19-dniowej międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Tegorocznym tematem akcji była PRZEMOC RÓWIEŚNICZA. Zadaniem szkoły bądź placówki było przeprowadzenie w klasach w ramach lekcji wychowawczej zajęć na temat przemocy rówieśniczej, poinformowanie uczniów o kampanii oraz wykonanie plakatów z hasłami przeciwko przemocy. Spotkanie kończące całą akcję odbyło się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej. Głównym celem spotkania było uroczyste podpisanie Paktu Przeciwko Przemocy Rówieśniczej. W wydarzeniu wzięły udział szkoły i placówki   oświatowe z całego powiatu czarnkowsko trzcianeckiego. Naszą szkołę prezentowały: Hanna Kita - przewodnicząca S.U. i Wiktoria Kita - zastępca przewodniczącej. Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążka, którą każdy biorący udział w spotkaniu otrzymał. Na koniec spotkania każdą placówkę wyróżniono statuetką. Cieszymy się, że nasza szkoła uczestniczyła w tym przedsięwzięciu, gdyż dobro każdego dziecka jest dla nas ważne i stawiane na pierwszym miejscu.

J.G.

« powrót