Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 


" Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia "


Aktualności

Rekrutacja do klasy I

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011),

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie Zgłoszenia.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły - wypełniają Wniosek o przyjęcie do szkoły.
  • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół.
  • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji.
  • Szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

 

Wniosek i kartę zgłoszenia znajdziecie Państwo w zakładce Dla rodziców ---> Pliki do pobrania. 

 

« powrót