Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 


" Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia "


Aktualności

Rządowy program "Wyprawka 2012"

Rządowy program Wyprawka szkolna 2012 jest skierowany do uczniów

rozpoczynających od 1 września 2012 roku naukę w klasach:

  • I - III szkoły podstawowej (zwrot do 180 zł), 
  • IV (zwrot do 210 zł)
    oraz 
  • do uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach IV-VI (zwrot do 210 zł).  


     Aby otrzymać wyprawkę, należy:

  1. Spełniać kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 351 zł netto w klasach II-IV oraz 504 zł netto w kl. I)

  2. Złożyć do dyrektora szkoły wniosek (z Załączników poniżej)

  3. Przedstawić dowody zakupu podręczników dla dziecka (faktury – indywidualne/zbiorowe imienne na dziecko, paragony lub oświadczenia) – przed wypłatą kwoty wyprawki, która nastąpi jesienią 2012 r.

 

 

Wniosek do pobrania

 

 


« powrót