Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 


" Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia "


Aktualności

Wybory do Samorządu UczniowskiegoWybory do Samorządu Uczniowskiego

O samorządności słów kilka

„Samorządności należy uczyć tak, jak matematyki lub innego przedmiotu szkolnego” – te słowa już ponad pół wieku temu wypowiedział szwajcarski pedagog Adolf Ferriere i zapewne miał rację.  Ale jak skutecznie uczyć samorządności? Zdaniem uczniów naszej szkoły najlepszym sposobem na rozwijanie samorządności jest praca w samorządzie szkolnym. Dlatego w naszej szkole od wielu lat działa Samorząd Uczniowski, w którego skład wchodzą członkowie samorządów klasowych (15 uczniów - po trzy osoby z klasy II, III, IV, V i VI) oraz trzy osoby wybrane spośród społeczności uczniowskiej w powszechnych wyborach.

Samorządność uczy m.in. twórczego działania, współdziałania w grupie, współrządzenia, pełnienia określonych funkcji oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Kształtuje postawy prospołeczne, uczy tolerancji i empatii. Dobrze działający Samorząd Uczniowski pozwala uczniom wpływać na to, co się dzieje w szkole. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i bogacić ofertę imprez szkolnych. Tradycją naszej szkoły stały się organizowane co roku przez SU walentynki oraz obchody pierwszego dnia wiosny. To właśnie z inicjatywy uczniów w szkole odbywają się dyskoteki szkolne, a przed lekcjami ma miejsce losowanie „Szczęśliwego numerka”. Samorząd Uczniowski bierze udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

O wyborach

W tym roku szkolnym wybory do samorządu odbyły się 6 października. Społeczność uczniowska spośród 18 kandydatów wybrała trzy osoby. Najwięcej głosów zdobyli: Martyna Stupkiewicz z klasy VI – 22 głosy, Zuzanna Trzeciak z klasy IV – 14 głosów oraz Jan Karlak, uczeń klasy V – 12 głosów. Uczniowie ci zasilili szeregi samorządu szkolnego. Wybory były powszechne, tajne i równe, a nad ich przebiegiem czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Weronika Łuczkiewicz, Marcel Dzimira oraz Julita Haiwka.

Rada Samorządu Uczniowskiego

7 października odbyło się pierwsze zebranie samorządu szkolnego. Głównym celem spotkania był wybór Rady Samorządu. Spośród siedmiu kandydatów członkowie samorządu wybrali przewodniczącego, zastępcę oraz dwóch skarbników.

Oto skład Rady SU:

Przewodnicząca: Julita Haiwka

Zastępca: Martyna Stupkiewicz

Skarbnicy: Weronika Łuczkiewicz i Patryk Wydarty

Podczas zebrania członkowie samorządu podjęli decyzję o przywróceniu losowania „Szczęśliwego numerka”. Osoba wylosowana w tej zabawie jest zwolniona z odpowiedzi ustnej oraz z pisania kartkówek w danym dniu. Szczegółowy regulamin, losy oraz „karta bezpieczeństwa” znajdują się w sali nr 7. Losowanie „Szczęśliwego numerka” ruszy 13 października.

Opiekun SU

Jolanta Malicka

 

 

 

 

« powrót