Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Andrzejki kl. I i II