Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Biblioteka Szkolna

Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni połączonej z czytelnią.
Korzysta z niej ok. 110 uczniów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli. Składa się z literatury pięknej (głównie lektury z języka polskiego), książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii i albumów. Zbiory biblioteki sukcesywnie powiększają się poprzez zakup nowych pozycji oraz otrzymywane dary.

Obecnie opiekę nad biblioteką sprawuje: mgr Jadwiga Witkowska
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI


Wtorek:   8.45 -  10.45
Środa:   11.30 - 14.30
Czwartek: 7.45 - 8.45
Piątek:  9.40 - 13.40