Category Polska

Złota wolność

Przypatrzmy się tej potwornej teorii politycznej, która na ustawach z roku 1573 oparta, a przez sejmy porokoszowe zatwierdzona i uzupełniona, stała się na dwa wieki jedynym obowiązującym, niewzruszonym prawem.

Polska czytaj dalej