Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Dla Uczniów

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO

ZAPRASZAMY :)