Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Dzień Życzliwości 14.02.2013r.