Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Egzamin VI Klas

Sprawdziany szóstoklasisty z lat ubiegłych

Pobierz pliki

Rozwiąż testy próbne i sprawdzian szóstoklasisty z lat ubiegłych.
Ćwiczenie czyni mistrza!