Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Gminna Olimpiada Sportowa Klas I-III Szkół Podstawowych