Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Gminny Konkurs Ratownictwa Wodnego „Z wodą za pan brat”,