Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Kalendarz Roku Szkolnego

04.09.2017/20187r. Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
14 .10.2017 Dzień Edukacji Narodowej

23 - 31 grudnia 2017r. Zimowa przerwa świąteczna

12  -25 lutego 2018 r. Ferie zimowe

29 marca - 03 kwietnia 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna

 22 czerwca 2018r. Zakończenie Roku Szkolnego

23.06 - 31.08. 2018r. Wakacje

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 30.04.2018r.
- 02.05.2018r.
-04.05.2018r.
-01.czerwca.2018
- 21 czerwca 2018r.