Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Na ludowo zaśpiewajmy...