Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

NNW uczniów Mamy świadomość, że ubezpieczenie uczniów i szkoły to ogromna odpowiedzialność. Wiemy, że szczegółowo analizują Państwo oferty Ubezpieczycieli i starają się wybrać najkorzystniejszą opcję.
Tym bardziej miło jest nam przedstawić unikalne rozwiązanie ubezpieczeniowe, wypracowane w ramach programu Partnerstwo dla Oświaty. UBEZPIECZONA SZKOŁA to pakiet stworzony przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową i ACE European Group Ltd. – Oddział w Polsce. Składa się z trzech wyjątkowych produktów dedykowanych dla placówek oświatowo – wychowawczych:
NNW dzieci, uczniów, studentów i personelu placówek,
ubezpieczenia mienia placówek,
ubzepieczenia OC placówek, pracowników oraz dyrektorów tych placówek
Jest to pierwszy program, którego Ogólne Warunki Ubezpieczenia - określające prawa
i obowiązki rodziców, uczniów, szkoły, zostały w całości napisane przez rodziców
i dyrektorów szkół, a nie narzucone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Stanowi
to subtelną, ale kluczową różnicę dającą nam wszystkim dużo większe możliwości
i uprawnienia, niedostępne w dotychczasowych programach ubezpieczenia NNW uczniów, m.in.
wypłatę odszkodowania nawet w przypadku złamań nie zostawiających trwałego uszczerbku,
brak zwyżek za klasy sportowe,
wyeliminowanie dyskryminacji osób zwolnionych z płacenia składki,
a ubezpieczanych z reguły na ograniczonych, gorszych warunkach,
uproszczeniem procedur likwidacyjnych – skróceniem czasu do 14 dni,
przejrzystą tabelę świadczeń.
To tylko niektóre z kilkudziesięciu innowacji, które wprowadziliśmy.