Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

I Dzień Wiosny 2015 r.