Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

O SZKOLE

O SZKOLE

Dokładną datę uruchomienia szkoły w Białej trudno dzisiaj podać. Z zachowanych dokumentów można określić początek dziejów szkoły na I połowę XVIII wieku. Była to szkoła przykościelna. Mieściła się w 1 izbowym budynku w ogrodzie kościelnym.Po I rozbiorze, po roku 1772 Biała znalazła się pod zaborem pruskim. Napływ osadników niemieckich i liczebny rozwój wsi spowodował konieczność wybudowania nowej szkoły. Nowy budynek szkoły został oddany do użytku 2 października 1905 r. Po zakończeniu II wojny światowej, do Białej napływali osadnicy z różnych stron Polski, przybywało dzieci. Uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły nastąpiło 10 września 1945 r. W dniu 1 lutego 1969 roku szkole nadano imię podporucznika Alfreda Sofki żołnierza I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Obecnie do szkoły uczęszczają uczniowie z Białej, Wapniarni, i Radolina. Nasza szkoła położona jest przy drodze prowadzącej do przepięknej Doliny Noteci, która jest naturalnie wyrzeźbionym przez wody topniejącego lodowca obniżeniem terenu o szerokości od 3 do 6 km. Środkiem płynie rzeka Noteć, zasilana wodami wielu dopływów. Kiedyś było to pasmo rozlewisk, bagien i trzęsawisk. Poczynając od średniowiecza, stopniowo, obszar ten przekształcono w rozległe łąki i pastwiska.