Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

                                         Patron Szkoły

Podporucznik Alfred Sofka urodził się 1.02.1921 r. w miejscowości Czechowice - Dziedzice na Śląsku Cieszyńskim, w rodzinie kolejarza. Po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Zawodowej Szkole Technicznej wykazując duże zainteresowanie w ślusarstwie i w mechanice. Niestety hitlerowska napaść na Polskę w 1939 r. uniemożliwiła Mu ukończenie szkoły. W roku 1941 losy wojenne rzuciły Go wraz z rodziną do północno - wschodnich rejonów ZSRR, gdzie pracował jako robotnik leśny. W maju 1943 roku wraz z bratem Emilem wstąpił do powstającej I Dywizji Pancernej im. Tadeusza Kościuszki i został wcielony do kompanii szkolnej 3 pułku piechoty. Skierowany do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Riazaniu, w grudniu 1943 r. uzyskał stopień chorążego. Po ukończeniu szkoły powrócił do 3 pp i od 31.12.1943 r. objął stanowisko dowódcy 1 plutonu 1 kompanii 3 pp, a od 30.11.1944 r. już jako podporucznik został dowódcą 4 kompanii.
Wyróżnił się w walkach pod Puławami i o wyzwolenie Warszawy. Na Wale Pomorskim, kiedy kompanię Jego otoczyły przeważające siły wroga usiłuje wraz nią wyrwać się z okrążenia. Poległ w nocy z 31stycznia na 1 lutego 1945 roku / w dniu swoich urodzin/ zagrzewając żołnierzy do walki w najbardziej beznadziejnej sytuacji. Wraz z Nim zginęło kilku podoficerów i kilkudziesięciu szeregowców bestialsko zamordowanych i spalonych przez hitlerowców w miejscowości Podgaje. Za wyjątkowe męstwo Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 1191 z dnia 5.12.1945 r. został pośmiertnie odznaczony krzyżem Virtuti Militari V - klasy. Patriotyzm, odwaga i poświęcenie ppor. Alfreda Sofki Kawalera Srebrnego Krzyża jest dla nas wzorem ofiarnej służby i pracy dla dobra Polski.