Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Higienistka Szkolna

Szkolny gabinet higienistki szkolnej zapewnia uczniom pomoc doraźną oraz pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Dyżur higienistki szkolnej: we wtorki w godzinach 7.30 - 11.30


Ponadto w gabinecie higienistki szkolnej wykonywane są:

- badania przesiewowe uczniów klas I, III i V szkoły podstawowej (badanie wzroku, pomiar antropometryczny, widzenie barw, pomiar ciśnienia, statyka ciała, ocena rozwoju fizycznego dziewcząt i chłopców)


- badanie kontrolne uczniów ze stwierdzonym wadami lub zaburzeniami rozwojowymi
- monitorowanie wykonywania szczepień ochronnych uczniów

- kierowanie na badania profilaktyczne lekarskie do lekarzy rodzinnych tzw. bilans zdrowia

Dodatkowo, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców, podejmowane są działania i akcje profilaktyczne, takie jak: fluoryzacja zębów.


Praca higiestki szkolnej to także współdziałanie z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji i konkursów propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe