Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Administracja

Kobuszewska Magdalena - pracownik obsługi

Koźma Joanna - pracownik obsługi

Sokołowska Barbara - pracownik obsługi

 Strojna Lidia - higienistka szkolna