Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: p. Weronika Stępień
Z-ca przewodniczącej: p. Iwona Grott - Chmielewska
Skarbnik: p. Katarzyna Policha
Protokolant: p. Wioletta Bafja
Komisja rewizyjna: p. Barbara Skórnicka, p. Józef Bielecki, p. Marcin Ślązak

Pobierz pliki