Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Rok Szkolny 2012/2013 część II