Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Rok szkolny 2017/2018