Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Rozstrzygnięcie konkursu „Środowisko – nasze wspólne dobro”