Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
im. ppor. Alfreda Sofki w Białej


Opiekun Samorządu Szkolnego: mgrJolanta Malicka

1. Wiktoria Kita - przewodnicząca
 2. Bartosz Perlik - zastępca
     3. Antonina Grenzel - skarbnik