Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Sesja dziedzi i młodzieży w U.M.