Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Teatr Białe Kruki w MOS-ie