Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Wieczorek poetycki "O miłości, przyjaźni i dobroci"