Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jak co roku wolontariusze z naszej szkoły już rozpoczęli zbieranie  pieniądzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które w  26 Finale będą  pozyskiwać środki „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Finał WOŚP odbędzie się 16 stycznia 2018r.
Koordynatorami akcji w naszej szkole są : Beata Zielińska, Weronika Anrzejak