Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Wycieczka do Piły i Ujścia