Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013